Інструкції щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об’єктів нерухомого майна .

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

ІНСТРУКЦІЯ
щодо проведення поділу, виділу та розрахунку
часток об’єктів нерухомого майна

 1. Загальні положення 

 

1.1. Ця Інструкція визначає порядок проведення робіт з
поділу, виділу та розрахунку часток житлових будинків, будівель,
споруд, іншого нерухомого майна (далі — об’єкти нерухомого майна),
крім земельних ділянок, та застосовується суб’єктами
господарювання, які здійснюють технічну інвентаризацію об’єктів
нерухомого майна (далі – суб’єкти господарювання) при підготовці
проектних документів щодо можливості проведення робіт з поділу,
виділу та розрахунку часток об’єктів нерухомого майна.
{ Пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства N 250 ( z1179-14 ) від
12.09.2014 }

1.2. Поділ та виділ частки в натурі здійснюється відповідно
до законодавства з наданням Висновку щодо технічної можливості
поділу об’єкта нерухомого майна (додаток 1) або Висновку щодо
технічної можливості виділу в натурі частки з об’єкта нерухомого
майна (додаток 2).

 

2. Порядок поділу об’єктів нерухомого майна

2.1. Об’єкти нерухомого майна, які підлягають технічній
інвентаризації відповідно до Інструкції про порядок проведення
технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвердженої
наказом Держбуду України від 24.05.2001 N 127 ( z0582-01 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.07.2001 за
N 582/5773 (із змінами), а також єдині майнові комплекси, що
належать на праві власності і розташовані на одній земельній
ділянці, можуть бути поділені на самостійні об’єкти нерухомого
майна.

2.2. Поділ на самостійні об’єкти нерухомого майна провадиться
відповідно до законодавства з наданням кожному об’єкту поштової
адреси.

2.3. Не підлягають поділу об’єкти нерухомого майна, до складу
яких входять самочинно збудовані (реконструйовані, переплановані)
об’єкти нерухомого майна. Питання щодо поділу об’єктів нерухомого
майна може розглядатись лише після визнання права власності на них
відповідно до закону.

2.4. Поділ на самостійні об’єкти нерухомого майна повинен
відповідати умовам, що передбачені чинними будівельними нормами.

2.5. При підготовці документів про поділ нерухомого майна
суб’єкти господарювання проводять такі дії: { Абзац перший пункту
2.5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства N 250 ( z1179-14 ) від 12.09.2014 }
уточнюється кількість основних будинків і допоміжних
будівель, що входять до складу об’єкта нерухомого майна,
виявляються і вносяться до матеріалів технічної інвентаризації
поточні зміни в будинках, будівлях, спорудах;
за відсутності нотаріально посвідченого договору чи рішення
суду щодо порядку користування будинками, будівлями та спорудами
беруться до уваги заяви всіх співвласників, підписи яких
засвідчені нотаріально.

2.6. Після цього готується Висновок щодо технічної можливості
поділу об’єкта нерухомого майна (додаток 1), який містить такі
дані:
а) кому належить об’єкт нерухомого майна;
б) на підставі яких правовстановлювальних документів;
в) повну технічну характеристику об’єкта нерухомого майна;
г) фактичне користування будинками (приміщеннями), будівлями
та спорудами між співвласниками;
ґ) який документ підтверджує право власності (користування)
земельною ділянкою;
д) склад новоутворених об’єктів нерухомого майна і їх адреси;
е) пропозиції щодо можливих розмірів земельних ділянок, що
закріплюються за новими (виділеними) об’єктами з урахуванням
обмежень (обтяжень) на використання земельних ділянок відповідно
до затвердженої містобудівної документації та земельного
законодавства (варіанти поділу додаються).

2.7. Спори щодо поділу об’єктів нерухомого майна вирішуються
в судовому порядку.

3. Розрахунок часток у спільній власності на об’єкти нерухомого майна та порядок виділу
в натурі частки з нерухомого майна

3.1. Розрахунок часток у спільній власності на об’єкти
нерухомого майна виконується за заявами всіх співвласників
об’єктів нерухомого майна.
У разі невідповідності розмірів часток, указаних у
правовстановлювальних документах, реальним часткам за згодою всіх
співвласників здійснюється розрахунок відповідних часток
нерухомого майна з метою отримання відповідних
правовстановлювальних документів.

3.2. Право кожного співвласника в спільній частковій
власності визначається часткою, яка виражається в простих
правильних дробах (1/2; 1/3; 3/5 тощо). При цьому вказані в
правовстановлювальних документах розміри часток співвласників на
об’єкт нерухомого майна в сумі повинні становити одиницю.

3.3. За відсутності згоди всіх співвласників щодо зміни
часток питання вирішується в судовому порядку.

3.4. При розрахунку частки кожного співвласника в будинку
необхідно визначити всю внутрішню площу будинку, а також площу,
яка належить кожному співвласнику окремо відповідно до Інструкції
про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів
нерухомого майна, затвердженої наказом Держбуду України від
24.05.2001 N 127 ( z0582-01 ), зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 10.07.2001 за N 582/5773 (із змінами). Приклад
розрахунку часток житлового (садибного чи дачного) будинку
садибного типу наведено в додатку 3 до цієї Інструкції.

3.5. Визначення вартості малоповерхових будинків, будівель і
споруд проводиться згідно із Збірником укрупнених показників
вартості відтворення функціональних об’єктів-аналогів для оцінки
малоповерхових будинків, будівель та споруд ( v2929224-04 )
(додаток до наказу Фонду державного майна України та
Держжитлокомунгоспу України від 23.12.2004 N 2929/227 ( z0054-05 )
«Про затвердження Порядку визначення вартості відтворення чи
заміщення земельних поліпшень — будинків, будівель та споруд
малоповерхового житлового будівництва», зареєстрованого у Мін’юсті
України 18.01.2005 за N 54/10334) з відповідною індексацією.

3.6. Зношеність будинків визначається за їх конструктивними
елементами відповідно до вимог чинних нормативних документів з цих
питань.

3.7. Розрахунок розміру часток у спільній частковій власності
на квартири, що приватизуються, провадиться відповідно до додатка
1 до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих
приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого
наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства
України від 16 грудня 2009 року N 396 ( z0109-10 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 січня 2010 року
за N 109/17404. Приклад розрахунку часток у квартирі
багатоквартирного житлового будинку наведено в додатку 4 до цієї
Інструкції.
{ Пункт 3.7 глави 3 в редакції Наказу Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 250
( z1179-14 ) від 12.09.2014 }

3.8. Розрахунок розміру часток у спільній власності на
вбудовані приміщення в житлових будинках та приміщення в
громадських будинках провадиться пропорційно до загальної площі
приміщень.

3.9. Визначення розміру часток у єдиному майновому комплексі
провадиться з урахуванням вартості всіх будинків, будівель і
споруд, що розташовані за однією адресою та перебувають у
власності всіх співвласників. Приклад розрахунку часток у єдиному
майновому комплексі наведено в додатку 5 до цієї Інструкції.

3.10. Суб’єкт господарювання готує Висновок щодо технічної
можливості виділу в натурі частки з об’єкта нерухомого майна
(додаток 2) для укладення договору про виділ в натурі частки з
об’єкта нерухомого майна або договору про виділ частки з об’єктів
нерухомого майна, що є у спільній частковій власності.
{ Пункт 3.10 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства N 250 ( z1179-14 ) від
12.09.2014 }

3.11. За наявності самочинно збудованих (реконструйованих,
перепланованих) об’єктів нерухомого майна документи щодо виділу
готуються тільки після визнання права власності на них відповідно
до закону.
Самочинно збудовані об’єкти нерухомого майна до розрахунку не
включаються.

Call Now Button